سرطان

در حالی که طی دوران طاعون و قحطی، بیماری های عفونی مهم ترین عامل مرگ و میر بوده اند، در عصر بیماری های مزمن ساخت بشر، انواعی که به سبک زندگی بستگی دارند، همانند بیماری های قلبی، عروقی، ریوی و سرطان علت اصلی مرگ و میر به حساب می آیند. مشخص شده است که این … Continued