از آنجایی که همکاری یکی از مهمترین اصول بلوطی می باشد، بنابراین همکاران ما پیرامون موضوع زندگی سالم بدین ترتیب خواهند بود:

  • تامین کنندگان محصولات غذایی سالم
  • مشتریان جهت رفع نواقص و ارتقاء سیستم کیفیت خدمات رسانی
  • اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاه ها برای تامین اطلاعات صحیح و علمی و روش شناسی آزمایشگاهی
  • دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارآفرینان (داخل و خارج کشور) خلاق در حوزه سلامت به منظور کمک به جذب سرمایه نیروی انسانی و خلق راه کارهای فناورانه برای گسترش فرهنگ زندگی سالم
  • پزشکان و متخصصان تغذیه جهت یاری به اشاعه فرهنگ پیشگیری پیش از درمان
  • آزمایشگاه های پیشرفته و متعهد به منظور تست محصولات غذایی
  • سایتها، مجلات و دانشگاه های معتبر بین الملی جهت استفاده از دستاوردهای علمی و داده های منتشر شده به منظور اطلاع رسانی
  • انجمن های غذایی محیط زیست، حمایت از حیوانات، حمایت از گرسنگان، حمایت از بیماران های خاص و …. جهت کمک به اطلاع رسانی