جوش صورت
آکنه یا جوش گریبان حدود ۸۵ درصد نوجوانان در کشورهای صنعتی را می گیرد و به نظر می رسد نیمی از آقایان و خانم ها در ایالات متحده، با رسیدن به ۲۰ سالگی دچار آن شده اند. چرا این بیماری پوستی معمول، یک بیماری تمدن غربی به حساب می آید؟ آیا ممکن است رژیم غذایی … <a href="https://balooty.com/%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/">Continued</a>
مشروبات الکلی
بر اساس مجموعه مقالات منتشر شده در نشریه انجمن پزشکان امریکا با عنوان عوامل واقعی مرگ و میر در ایالات متحده، عامل اصلی مرگ در این کشور، در سال ۲۰۰۰، اول دخانیت بوده و بعد رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی و سپس مشروبات الکلی که در مقام سوم قرار گرفته است. حدود نیمی از … <a href="https://balooty.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c/">Continued</a>
قندها
مطالعه تاریخ انسان از منظر پزشکی نشان می دهد که ما طی دوران حیات خود، دوره های مختلفی از بیماری داشته ایم که با عصر طاعون و قحطی شروع شده و به عصر حاضر ختم می شود که دوران بیماری های نابودگر ساخته دست بشر نام گرفته است. در سال ۱۹۰۰ در ایالات متحده، مهم … <a href="https://balooty.com/%d9%82%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7/">Continued</a>