هدف رسانه بلوطی

 • نشر اطلاعات صحیح و علمی در مورد مواد غذایی
 • انتشار حقایق موجود پیرامون غذا و تغذیه
 • ایجاد رقابت سالم در جهت بهبود کیفیت محصولات غذایی و کشاورزی
 • معرفی سبک سالم زندگی و تشویق به اجراء آن
 • آموزش باغبانی خانگی به منظور مصرف سبزیجات سالم و چشیدن طعم محصول غذایی خانگی
 • آشتی با محیط زیست و ترویج فرهنگ نگهداری و مراقبت صحیح از آن

خط قرمزهای بلوطی

 • اطلاعات غلط و غیر علمی در رسانه بلوطی به هیچ وجه نشر داده نخواهد شد.
 • محصولاتی که نتایج آزمایش های آنها حتی کوچکترین عدم انطباقی با استاندارد بین المللی و اتحادیه اروپا داشته باشند از لیست بلوطی حذف خواهند شد.
 • هیچ محصولی که قابلیت ردیابی از مزرعه تا مشتری را نداشته باشد در منوی بلوطی قرار نخواهد داشت.
 • در محصولات بلوطی به هیچ عنوان اثری از نگهدارنده ها، افزودنی ها، رنگ ها شیرین کننده ها و روغن های هیدروژنه یافت نخواهد شد.
 • محصولی که اصالت آن به طور کامل و قابل اثبات مشخص نباشد از بلوطی نخواهد بود.
 • ما متعهد به تحویل غذا و محصول اصل، تازه و سالم به مشتری هستیم و خواهیم ماند.

ارزش ها

مهمترین ارزش بلوطی، توجه به کیفیت، به مفهوم واقعی اصیل وصادقانه است نه فقط یک شعار، چرا که ما در سراسر ایران سفر می کنیم، کشاورزهای متعهد، آگاه و مسئول را پیدا می‌کنیم، شرایط کاشت، داشت و برداشت زمین های کشاورزی و باغات را بررسی و نحوه نگهداری و حمل محصولات به دقت ارزیابی می‌شود.

محصولات کشاورزان به صورت دوره ای و تصادفی نمونه برداری و طبق قراردادهایی که با بهترین آزمایشگاه های معتبر بین المللی و داخلی داریم مورد آزمایش (باقی مانده سموم، کودهای شیمیایی، آفت کش ها و فلزات سنگین و دیگر آیتم های مضر) قرار خواهند گرفت. محصولاتی که در محدوده قابل قبول استانداردهای اتحادیه اروپا قراربگیرند، بسته بندی و آماده تحویل به مشتری در بهترین شکل ممکن خواهند شد و سایر محصولاتی که به هردلیلی مورد تایید در محدوده مجاز آزمون نباشند هرگز به منزل شما نخواهند رسید!