معرفی اپلیکیشن

با اپلیکیشن بلوطی شما به سرتاسر ایران سفر خواهید کرد، بهترین کشاورزان را ملاقات و محصولاتشان که سلامت آن ها در آزمایشگاه با به روزترین روش ها و تجهیزات آزمایش شده را انتخاب و در کوتاهترین زمان دریافت خواهید نمود.

android-app ios-app
mobile

فیلم و مستند بلوطی

محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک

آیا محصولات ارگانیک از محصولات معمولی مفیدترند؟

باغچه بلوطی

آشنایی با باغچه بلوطی و خلاصه‌ای از باغبانی خانگی با محسن آرونی، باغبان بلوطی

معرفی بلوطی

آنچه هدف اولیه بلوطی است و در حال انجام آن هستیم.