همایش بین المللی محصولات تراریخته
(GMO) و آگاهی عمومی

International Conference on Genetically Modified Organisms (GMOs) and Public Awareness

ما هم مثل شما به اين مهم بسيار علاقمند هستيم و به زودي همایش علمی در اين رابطه برگزار خواهيم نمود. از شما دعوت مي نماييم كه در اين همایش شركت نموده و فرم نظرسنجي ذيل را تكميل نماييد